Designteams van What Design Can Do binden de strijd aan met seksuele uitbuiting van minderjarigen

Van mensenhandel tot misbruik van minderjarigen, loverboyproblematiek en seksuele uitbuiting. De problemen komen vaak pas aan het licht als het te laat is. Uitbuiting van kwetsbare jongeren bijvoorbeeld. Voorkomen van dit probleem is  lastig en achteraf hulp bieden is dan bittere noodzaak.

Dat kan beter. Sterker nog: dat moet beter. Dat is de uitdaging voor de ontwerpers van het platform What Design Can Do (WDCD). Tijdens de WDCD Amsterdam Conferentie 2018 (24 en 25, mei 2018) wordt in de Amsterdamse Stadsschouwburg en De Balie het startsein gegeven voor de Closed Challenge
No Minor Thing; The What Design Can Do challenge to combat the sexual exploitation of children'.

Waarom ontwerpers inschakelen bij het oplossen van maatschappelijke problemen?
De deelnemers van What Design Can Do kijken 'anders' naar maatschappelijke problemen en bedenken oplossingen buiten de gebaande paden. Soms conventioneel met een twist, soms vooruitstrevend en grenzend aan het onmogelijke.

Gerrit van der Burg, Voorzitter van het College van Procureurs Generaal van het Openbaar Ministerie (OM) en  voorzitter van de Landelijke Taskforce Mensenhandel: "Ontwerpers denken vanuit creatie en kunnen meer afstand nemen van het gewenste eindresultaat, ze kijken verder en transformeren problemen in oplossingen."
 

Waarom de Challenge? Ontwerpers...

•      ... zijn niet of nauwelijks gebonden aan regels en richtlijnen

•     ... zijn in staat om de harde inhoud tijdelijk los te laten en bewandelen met lef.

Seksuele uitbuiting

Jaarlijks zijn ongeveer 1325 jongens en meisjes in Nederland het slachtoffer van seksuele uitbuiting. Het betreft hier ernstige misdrijven met grote gevolgen voor de betrokkenen. Er zijn mensenhandelaren actief die met dwang, geweld en misleiding jongeren uitbuiten.

Complexe problematiek zoals seksuele uitbuiting van minderjarigen vereist misschien wel een inventieve, niet-alledaagse oplossing. Organisaties zoals het OM, politie, het ministerie van JenV, Terre des Hommes en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel bestrijden dit probleem al jaren.
Maar soms vereist het oplossen van het problemen een andere benadering.

Vele honderden minderjarigen worden  hier in Nederland, seksueel uitgebuit. Een vreselijk en deels onzichtbaar probleem. In aanvulling op wat al gebeurt, gaan we nu ook een bijzonder traject in met What Design Can Do: No Minor Thing, the WDCD challenge to combat sexual exploitation of children”. Gerrit van der Burg, Voorzitter van het College van Procureurs Generaal van het Openbaar Ministerie (OM) en  voorzitter van de Landelijke Taskforce Mensenhandel

Nieuwe, frisse wind

Nieuwe inzichten bedenken die verder gaan dan oplossingen die voor de hand liggen. Dit is het moment waarop de ontwerpers van What Design Can Do hun creatieve denkkracht inzetten en meerwaarde leveren.

Creatief ingestelde ontwerpers kijken met een andere bril naar problemen. Sterker nog, problemen bevatten vaak delen van een mogelijke oplossing. Maar dan moet je wel in staat zijn om echt anders tegen de materie aan te kijken. Deze gave zet What Design Can Do in bij de strijd tegen seksuele uitbuiting van jongeren.

Uitbuiting aanpakken, hoe?

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie hebben de stichting What Design Can Do gevraagd om een challenge uit te zetten. WDCD daagt ontwerpbureaus uit om oplossingen te bedenken voor het probleem: seksuele uitbuiting van jongeren.


Closed Challenge 'Exploitation'

De deelnemende ontwerpteams storten zich vol overgave op de Closed Challenge ‘Exploitation’. WDCD selecteert zeven Nederlandse en vijf internationale ontwerpteams. Verder wordt er een Nederlandse academie met hoogwaardig designcurriculum geselecteerd.
Deze designteams krijgen alle ruimte om - out of the box - ideeën uit te werken.

De challenge werkt als volgt:

 • Briefing ontwerpers – 16 mei
  In de eerste bijeenkomst krijgen alle deelnemers een gedetailleerde briefing, een uitgebreide toelichting op het probleem
  seksuele uitbuiting van minderjarigen.
   
 • Lancering – 24 mei
  Tijdens WDCD Live (24 en 25 mei) wordt in de Amsterdamse Stadsschouwburg en De Balie het startsein gegeven voor de challenge.
  Dit gaat van  start met een kick off workshop in de Balie waarbij verschillende experts input geven.
   
 • In september 2018 presenteren de deelnemers hun voorstellen.
   
 • Verbeterfase – 20 september-18 oktober
  Een reviewteam buigt zich over de ideeën (ontwerpen) van de deelnemers en geeft feedback om de oplossingen verder aan te scherpen tot een definitief voorstel.
 • Presentatie – 20 november
  In oktober/november: in oktober worden de voorstellen gepresenteerd op het challenge platform. De deelnemers presenteren hun eindvoorstellen bovendien live tijdens het Innovatiecongres van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in aanwezigheid van de minister.

Aanmelden voor de lancering op 24 (en 25) mei en meer informatie
Werk je bij een organisatie / instantie die zich inzet tegen uitbuiting van kwetsbare jongeren en wil je bij de challenge zijn? Ga naar de inschrijfpagina en koop een kaartje.

Wil je meer weten over de challenge en de rol van ontwerpers bij het oplossen van maatschappelijke problemen zoals uitbuiting? Bezoek de website van What Design Can Do

Meer informatie over mensenhandel lees je op de website van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (feiten en cijfers)

Andere voorbeelden van innovatie ontdekken? Kijk op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid: www.innoveermeemetjenv.nl

Of het Openbaar Ministerie: www.om.nl

Meer informatie over dit traject en deze samenwerking? Mail initiatoren Machteld van Barchjansen (m.van.barchjansen@om.nl of Judith van Heems (j.van.heems@om.nl) van het Openbaar Ministerie/ OMspaces.