Baanbrekend idee op het gebied van artificiële intelligentie? Doe mee met SBIR competitie 2019

De Small Business Innovation Research  (SBIR) competitie is op zoek naar jouw innovatieve ideeën, zodat we nieuwe oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken.  
Laat je inspireren door het thema “Artificiële intelligentie voor publieke diensten”. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) dagen jou uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor het toepassen van Artificiële intelligentie (AI) in de publieke sector.
Als jouw idee tot de beste ideeën behoort,  wordt je gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Je test je product of dienst in de praktijk uit in een proeftuin. En de overheid kan eerste afnemer worden van jouw product of dienst.

Het thema: Artificiele intelligentie voor publieke diensten
Veel kansen liggen er op het gebied van veiligheid. Denk aan AI-toepassingen voor het in kaart brengen van criminele netwerken en markten, het detecteren en evalueren van mogelijk relevant (beeldend) onderzoeks- of bewijsmateriaal en het voorspellen van rechterlijke uitspraken. Maar ook valt te denken aan bedrijfsvoering, het prioriteren en voorbereiden van (cold case) zaken. Data- en intelligence gestuurd werken zal een prominente rol hebben bij de observatie, analyse, besluitvorming en het handelen in veiligheidsdomein.

In de openbare ruimte kan AI gebruikt worden om onderhoud beter te plannen, de kans op verstoring in de openbare ruimte te voorspellen en de doorstroming in de stad te verbeteren. Op het sociaal domein kan AI ingezet worden om armoede beter te voorspellen, zodat we problemen met schulden kunnen voorkomen. In het onderwijs kan AI ingezet worden om de matching tussen vraag naar arbeidskrachten en aanbod van opleidingen te verbeteren. Zo zien we tal van mogelijkheden in het overheidsdomein. In diverse beleidsvelden kan AI ingezet worden om belangrijke teksten op te sporen. In de dienstverlening kan AI ingezet worden voor 24/7 ondersteuning tegen redelijke kosten.

Laat je goed informeren-kom naar de informatiebijeenkomst op 10 mei
Enthousiast geworden?
Kom naar de informatiebijeenkomst op 10 mei 2019 in het Auditorium van de De Yp in Den Haag. Hier gaan medewerkers van RVO, min BZK en JenV en andere betrokken organisaties met jou in gesprek over het thema. En natuurlijk is er volop de mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelden hiervoor kan tot en met 6 mei via de mail sbir@rvo.nl  met vermelding van je gegevens (telefoonnummer en organisatie).

Direct mee doen?
Grijp je kans en meld je aan voor de SIR AI, alle ins en outs over hoe je je kunt aanmelden en informatie over het thema vind je op: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.