Samenwerking tegen dreigingen drones

De regering zet de komende jaren structureel middelen in om gericht kennis op te bouwen voor het bestrijden van ongewenste drones. 
Meer weten?
https://www.nctv.nl/onderwerpen_a_z/drones/index.aspx