Startups presenteren nieuwe innovatieve prototypes voor maatschappelijke opgaven JenV

Crimineel geld beter in beeld brengen.  Online kindermisbruik stoppen met slimme toepassingen. Startups presenteren samen met JenV-ers op 18 juli tijdens Demoday van het Startup in Residence Programma (SiR) van het ministerie van Justitie en Veiligheid deze en alle andere nieuwe innovatieve prototypes. 

Wat was de uitdaging aan de startups?
Bedenk innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en laat met een prototype zien hoe goed een idee werkt in de praktijk.

De challenges

  • Slachtoffer van cybercrime, wat nu? - Nieuwe innovatieve ideeën ondersteunen burgers als zij slachtoffer worden van cybercrime. 
  • Diversity of thouhts bij JenV - Hoe zorg je voor diversiteit in het personeelsbestand van een organisatie? En nóg belangrijker: hoe behoud je diversiteit?
  • Stop online kindermisbruik - Online seksueel kindermisbruik beschadigt kinderen en hun directe omgeving. Op korte én lange termijn.  Nieuwe manieren om online kindermisbruik te stoppen.
  • Follow the Money: crowdsourcing - De drijfveer, het motief en de opbrengst van criminaliteit hebben komen vaak voort uit... geld.  Nieuwe methoden om het geld te volgen en de aanpak van ondermijnende criminaliteit te volgen.
  • In gesprek met jongeren; omgaan met verschillen - Jongeren zijn soms moeilijk bereikbaar. Het vertrouwen onder (laagopgeleide) jongeren in politie en de rechterlijke macht is laag.  Een nieuwe tool om jongeren te bereiken en het gesprek aan te gaan.
  • Innovatie in consultatie - Hoe bied je ruimte voor consultatie en participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij nieuwe wet- en regelgeving? Nieuwe ideeën waarmee je het publiek mee laat denken.
  • Rechtsbijstand bij de tijd - Tijd voor modernisering. De overheid biedt toegang tot recht en financiert rechtsbijstand door een advocaat voor mensen met lage inkomens. In de praktijk belanden ook niet-juridische problemen bij advocaten. Nieuwe ideeën hoe dit beter kan.

Wil je meer weten over de challenges? Of ben je nieuwsgierig naar wat deelname aan het SiR voor startups in de vorige editie heeft betekent?  
Ontdek het op:  https://startupinresidence.com/ministry-of-security-and-justice/