Nederland gaat met Singapore samen werken op het gebied van blockchain technologie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, een aantal Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden gaan met Singapore samenwerken op het gebied van blockchaintoepassingen.  Vandaag tekenen de deelnemers een convenant hierover in het kader van het programma Partners for International Business (PIB).

Internationale samenwerking benut het beste van twee werelden
Singapore en Nederland hebben elkaar veel te bieden op het gebied van Innovatie en opkomende technologieën, zoals blockchain technologie.
De gezamenlijke ontwikkeling en uitwisseling van kennis, ervaring en best practices op het gebied van blockchain technologie kan voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) van grote waarde zijn.  Binnen JenV wordt met name digitale identiteit en blockchain beveiliging verkend. Beide landen zijn koplopers op het gebied van blockchain technologie. Investeren in deze technologie kan zowel de economie als de veiligheid dienen. Door middel van blockchain kunnen partijen binnen een veilige omgeving, transparant en efficiënter r digitale informatie uitwisselen of transacties doen.

Wie doen er mee?
Voor Nederland zijn de volgende partners betrokken bij deze PIB:  het Ministerie van Justitie en Veiligheid, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Dutch Blockchain Coalition, ICTU en Deltares.  Verder doen er mee: Rabobank, TNO, Ledger Leopard, Kryha, unchain.io en The Hague Security Delta.

Waarom doet JenV mee?

JenV richt zich in het PIB programma met name tot de Government-to-Government samenwerking.  Het ministerie heeft ook begin dit jaar een Memorandum of Understanding (MoU) afgesloten met het Ministry of Home Affairs of Singapore. Hierin spreken beide de ambitie uit om samen te werken op het terrein van innovatie, wetenschap en technologie ten behoeve van de binnenlandse veiligheid. De samenwerking moet nieuwe inzichten en efficiëntere werkmethodes opleveren. Onder de vlag van het MoU en de PIB kunnen jaarlijks nieuwe projecten starten op het gebied van innovatie. Meer weten over innovatie bij JenV? Ontdek het op www.innoveermeemetjenv.nl