Studenten bedenken opzienbarende oplossingen voor vraagstukken van politie, IFV en DJI

Op 20 september 2019 vond de kick-off plaats van het innovatieve project  ‘Jong talent aan het woord’. Hiervoor pitchten de politie, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hun vraagstukken aan een grote groep studenten. De studenten gaan onder andere aan de slag met innovatieve opsporingsmethodes voor cold cases en het in kaart brengen van de gevolgen van de transitie naar duurzame energiebronnen.

In het project ‘Jong talent aan het woord’ leggen de politie, IFV en DJI maatschappelijk relevante vraagstukken voor aan talentvolle studenten. Sjaak Spreeuw, werkzaam bij de politie en één van de vraagstukhouders, geeft aan: ‘ Dit is voor ons weer een mooie  kans om samen te werken met jonge professionals die op een andere manier naar onze vraagstukken kijken. Dit kan briljante ideeën opleveren waar we zelf nog niet op zijn gekomen’.

Circa zestig studenten van De Haagse Hogeschool en de Avans Hogeschool Breda hebben zich tijdens de kick-off ingeschreven voor één van de acht vraagstukken. Deze vraagstukken zijn ingediend door de politie, Instituut Fysieke Veiligheid en de Dienst Justitiële Inrichtingen. 

De studenten staan voor een grote uitdaging om samen met de JenV-organisaties vernieuwende oplossingen of oplossingsrichtingen te bedenken. Innovatie en een ‘out of the box mentality’ staan de komende twee maanden centraal.

Samenwerking

Het project is een pilot waarin de twee hogescholen en het ministerie van Justitie en Veiligheid met elkaar samenwerken. Deze samenwerking snijdt als een mes aan twee kanten. Studenten bedenken innovatieve oplossingen en maken als jonge professionals kennis met het werkveld. 

De deelnemende JenV-organisaties leggen vraagstukken voor aan jong talent en geven daarmee een kijkje in eigen keuken. Hiermee hopen ze ook nieuw talent te werven voor hun organisatie. Een win-win voor beide partijen.

Final event

Op 29 november krijgen de resultaten hun première tijdens het ‘Final event’. Dit vindt plaats in het Auditorium van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Uiteraard belooft het een spectaculaire middag te worden waar de aanwezigen op een innovatieve wijze beleven hoe de weg naar de ontwikkelde oplossingen is afgelegd en wat de samenwerking met studenten heeft opgeleverd.