Studenten bedenken baanbrekende oplossingen voor vraagstukken van JenV

Op vrijdag 29 november 2019 vond het Final event van het innovatieproject ‘Jong talent aan het woord’ plaats in het auditorium van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Studenten van De Haagse Hogeschool en de Avans Hogeschool pitchten tien oplossingen en oplossingsrichtingen  aan de drie deelnemende organisaties. Samen met de politie, Instituut Fysieke Veiligheid  en Dienst Justitiële Inrichtingen kijken we terug op een succesvolle afsluiting.

Het innovatieproject ‘Jong talent aan het woord’ was een pilot waarin de twee hogescholen en het ministerie van Justitie en Veiligheid met elkaar samenwerkten. Negenenvijftig  studenten werden uitgedaagd om binnen negentig dagen innovatieve oplossingen te bedenken op vraagstukken van JenV-organisaties. En dat is gelukt! Het leverde mooie resultaten op waar alle deelnemers trots op zijn (zie ook de video).

Hans Versnel, Innovatiemanager bij het Instituut Fysieke Veiligheid en één van de vraagstukhouders, geeft aan: “Het is fantastisch om te zien hoe deze studenten met een frisse blik naar onze vraagstukken kijken. Doordat ze minder kennis hebben over onze dagelijkse praktijk kunnen ze beter out of the box denken. Ze komen daardoor op creatieve ideeën die wij zelf nog niet hebben bedacht .”

Resultaten

Voor het oplossen van cold cases van de politie, bedachten studenten een nieuwe manier van opsporen. Zij adviseren om een vergelijking te maken van verschillende variabelen in het sociale netwerk zoals een opvallende verhuizing, isolatie, of een vechtscheiding. Deze kunnen na verloop van tijd, mits relevant voor de zaak, worden vergeleken met toen en nu. Sjaak Spreeuw, Innovatieadviseur, werkzaam bij de politie Nederland en één van de vraagstukhouders, geeft aan:  “Dit is iets wat wij deden maar wel op een hele andere manier.  Wat de studenten bedacht hebben, is veel omvangrijker. Juist daardoor is er  misschien ook wel een hele grote kans dat een cold case wordt verder gebracht of zelfs wordt opgelost .”

Een andere groep studenten bedachten een technisch systeem als vervanging van een drugshond, namelijk ‘The electronic nose’. Een nieuwe geur toevoegen gaat eenvoudig door het invoeren van eentjes en nulletjes waardoor hondentrainingen niet meer nodig zijn. Dit was het idee op het vraagstuk ‘contrabanden’. Het trok de nodige aandacht van het publiek en van de vraagstukhouder Gert Tiegelaar, business controller bij DJI. Volgens Tiegelaar: “In Israël wordt deze elektronische neus op medisch gebied al op verschillende manieren gebruik. Het zou zeker een mooie vervanging kunnen zijn van de drugshond. Het is een idee waar we wel in geïnteresseerd zijn om verder mee aan de slag te gaan.”

Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

Gedurende het traject, werden een aantal groepjes geadviseerd door Merel Haverhals, Innovatiemakelaar bij NEN. Zij geeft aan: “Via NEN kan informatie verkregen worden over de wettelijke en normatieve ‘kaders’ waarin een innovatief concept terechtkomt. Uiteindelijk wil je dat de studenten met een breed gedragen idee komen die past binnen de al vooraf gestelde normen, de kans van slagen is dan ook vele malen groter”.

Vervolg

Deze samenwerking heeft zowel de studenten als de politie, IFV en DJI veel nieuwe kennis en inzichten gebracht. Een aantal studenten overweegt zelfs om na hun studie te solliciteren bij de betreffende organisatie. Er hebben zich bovendien drie nieuwe onderwijsinstellingen gemeld om volgend jaar ook mee te willen doen. Bij innovatie denkt iedereen meteen aan hightech producten. Maar innovatie is zoveel meer. Het gaat ook over verbinden van organisaties en een andere manier van samenwerken.

Frank Phillippart, docent Academie voor Sociale Studies Breda, geeft aan: “Studenten beschikken over een kapitaal aan kennis en ervaringen die eigenlijk te weinig benut worden. Zonder grote investeringen kunnen organisaties door middel van zo’n samenwerking als deze, grote successen behalen. En dat is iets wat we ons moeten gaan realiseren.”  

Werk jij ook graag met studenten? En ben je geïnspireerd geraakt door dit innovatieproject? Meld je dan nu aan via innovatie@minvenj.nl. Graag bespreken we met jou de mogelijkheden.