TechTegenCorona: innovatieve samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid.

TechTegenCorona (TTC) is een initiatief van meer dan 300 tech-bedrijven en 2000 tech-experts. Zij bieden kosteloos hun kennis & kunde aan in de strijd tegen COVID-19. Het doel: bijdragen aan de aanpak van de COVID-19 crisis en de bestrijding van de negatieve gevolgen, door hulp te organiseren vanuit het private richting het publieke domein.

Een unieke samenwerking

TTC is tot stand gekomen op initiatief van Public Matters. Zij werken nauw samen met o.a. de ministeries van Justitie en Veiligheid, Defensie, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Innovatieteam van JenV ondersteunt TTC door het geven van een inkijk in crisissituaties in Nederland en de mogelijkheden voor bedrijven om bij te dragen aan oplossingen. Onder andere de Minister van JenV, Ferdinand Grapperhaus, onderschrijft dit initiatief.

Deze vorm van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is uniek. Binnen bedrijven is veel kennis en ervaring aanwezig om problemen in crisissituaties op een innovatieve manier op te lossen. Echter ontbreekt vaak het zicht op de manier waarop de overheid georganiseerd is; in het bijzonder in een complexe crisissituatie. TTC biedt als samenwerkingsverband een platform voor open kennisdeling, een veilige omgeving voor bedrijfsvertrouwelijke gegevens en een collectief dat eenduidig communiceert naar media, politiek en de overheid.

Code of Conduct

Samenwerkingsverbanden als TTC vereisen goede afstemming. Zo kan een nauwe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven een concurrentievoordeel opleveren voor betrokken organisaties of kan een samenwerking marktverstorend werken. Om oneerlijke marktwerking te voorkomen hanteert TTC een strenge Code of Conduct en volgen de leden de Chatham House Rules. Leden moeten duidelijk maken hoe ze omgaan met privacy en data. Men wordt daarnaast geacht het collectief boven het eigen organisatiebelang te houden. Ook mogen leden geen openstaande betalingsachterstanden bij de Belastingdienst te hebben én moeten deelnemende bedrijven gevestigd zijn in Nederland. Naast het voorkomen van oneerlijke marktwerking, zorgt het hanteren van een strenge Code of Conduct ook voor een ‘shake-out’ van commercieel gedreven initiatieven.

Eerste resultaten

TTC heeft de afgelopen maanden onder andere zorgpartijen gekoppeld aan bedrijven voor directe hulp en advies op het gebied van (digitale) security en privacy. Er is onderzoek verricht naar malware-aanvallen tegen ziekenhuizen en er is incident management ingericht voor koepelorganisaties in de zorg. Daarnaast heeft TTC in samenwerking met de leden een brainstorm-document over de anderhalve-meter samenleving gepubliceerd. Hierin komt een tal van tech oplossingen aan bod voor op de werkvloer, in het OV, voor laaggeletterden enz. Dit is een open working document waarin iedereen een nuttige bijdrage mag leveren. Het document is te vinden op de website van TTC. Ook zijn er verdiepingssessies georganiseerd met o.a. Defensie en de werkgroep Samenleving en COVID-19 en heeft TTC een sessie mogen organiseren bij het VNG iFestival.

Meer weten?

Meer informatie over TechTegenCorona en betrokken partners is te lezen op: www.techtegencorona.nl.