Innoveren met Artificial Intelligence

Het ministerie van Justitie en Veiligheid innoveert en leert continu om de rechtsstaat en de veiligheid van onze samenleving te kunnen blijven waarborgen. Vanuit dit uitgangspunt brengt het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) een serie korte video’s uit die innovatieve ontwikkelingen laat zien binnen JenV. De serie start met het thema artificiële intelligentie (AI) waarbij het gebruik van specifieke AI toepassingen centraal staat.

Na het zien van deze filmpjes weet wat je meer over specifieke toepassingen van kunstmatige intelligentie, hun (bredere) toepasbaarheid en de voordelen die het kan bieden.

In de eerste video legt Marius Kok, teamchef pre-development bij de dienst ICT van de Nationale Politie, uit op welke manier de Nationale Politie innoveert met spraakherkenning (van spraak naar geschreven tekst). Toepassingen als deze lijken op het eerste oog misschien slechts in enkele situaties bruikbaar, maar vaak zijn ze breder toepasbaar. Er zijn veel kansen voor spraak-naar-tekst-toepassingen binnen andere organisaties, mits deze veilig en juridisch verantwoord te gebruiken zijn.

Kim de Bie, data-scientist bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), vertelt in de tweede video over het gebruik van zogeheten image-recognition software die ontwikkeld wordt binnen het NFI. Deze software kan door slim gebruik van AI grote hoeveelheden data verwerken voor forensisch onderzoek. Het NFI vergroot hiermee haar slagkracht aanzienlijk.

Meer weten?

DGSenB kijkt in een volgende serie video’s door naar de thema’s virtual reality (VR) en andere sociale en procesinnovaties. Wil je meer weten over technologische innovatie over bijvoorbeeld AI of VR? Kijk dan op https://techfocus.nl of neem contact op met het JenV innovatieteam via innovatie@jenv.nl. Specifieke vragen over AI? Benader het AI team via AI@minjenv.nl