Verbeterde behandeling met behulp van virtual reality

Het ministerie van Justitie en Veiligheid innoveert en leert continu om de rechtsstaat en de veiligheid van onze samenleving te kunnen blijven waarborgen. Vanuit dit uitgangspunt brengt het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) een serie korte video’s uit die innovatieve ontwikkelingen laat zien binnen JenV en waarmee kennis wordt gedeeld.

In deze video in deze serie gaan we dieper in op virtual reality (VR). We kijken bij het Zorg- en veiligheidshuis Hollands Midden; een netwerk van sleutelpartners als Politie, het Openbaar Ministerie, reclassering en gemeenten.

Sander Neger, beleidsadviseur bij het Zorg- en veiligheidshuis Hollands Midden, omschrijft hoe zij een nieuwe trainingsmethode ontwikkelden door innovatief gebruik te maken van virtual reality. Door met een VR-bril situaties te simuleren waarin huiselijk geweld plaatsvindt; kunnen verschillende perspectieven getoond worden. De VR-scenario’s zijn inzetbaar als training voor medewerkers die geen (regelmatig) cliëntcontact hebben. Zij beschikken na het volgen van de VR-training over meer inzicht in de werkpraktijk van behandeling in zorg- en veiligheidshuizen.

Er komt veel kijken bij het realistisch wegzetten van een VR-scenario, zowel aan de ontwikkelkant, als aan de kant van de trainers. Het bieden van meerdere perspectieven met de VR-trainingen heeft als voordeel dat behandelaren situaties van meerdere kanten kunnen bekijken; als behandelaar, maar ook vanuit de slachtofferrol. VR-trainer Catelijn Katz geeft aan dat behandelingen hierdoor kwalitatief beter worden.

(Op een beeldscherm staat een kaart van Nederland met daaronder de tekst: Samenwerkende Zorg- en Veiligheidshuizen.)

SANDER NEGER: Sommige professionals die aangesloten zijn
bij het Zorg- en Veiligheidshuis, hoeven niet per se in de praktijk te werken.
Juist door een simulatie te ervaren met je zintuigen,
wordt het thema veel meer invoelbaar wat je aantreft.
En door daadwerkelijk te voelen wat een ander voelt,
begrijp je elkaar gewoon veel sneller en beter.
Ik ben Sander Neger en ik ben beleidsmedewerker
bij het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden.
Dat is een netwerk van sleutelpartners
zoals politie, Openbaar Ministerie, reclassering, GGZ en gemeenten.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid is geïnteresseerd
in nieuwe toepassingsmogelijkheden van virtual reality.
Het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden is gevraagd
om de coördinatie en de uitrol te doen van virtualrealitytrainingen.
Hoe gaat dat in z'n werk?
Een simulatie die op de virtualrealitybril staat, gaat over huiselijk geweld.
Zodra een deelnemer een bril opdoet, bevindt hij zich in een kinderkamer
en ziet hij vanuit een kinderperspectief z'n ouders ruzie hebben op de gang.
VROUW: Nee, ik laat haar niet hier! Je hebt toch geen tijd voor haar.
MAN: Dat gaat je geen fuck aan!
Ja, het thema huiselijk geweld wordt hierdoor heel erg invoelbaar.
CATELIJN KATZ: Ik denk dat het inhoudelijk een betere behandeling wordt.
Ik durf niet te zeggen of het sneller is, maar ik denk dat het beter wordt.
Je hebt verschillende blikken nodig om goed te kunnen kijken,
en ik denk dat dit een middel bij uitstek is om dat te ondersteunen.
Wat opvalt, is dat ondanks dat iedereen hetzelfde ziet,
dat men ook de dingen wel anders waarneemt.
En dat valt dan op in het gesprek daarna.
Je merkt dat het met vallen en opstaan gaat om dit te implementeren.
Virtual reality is innovatief, maar het is niet nieuw.
Het is gevoelige techniek, dus er komt heel veel bij kijken, ook voor de trainers,
om een training, ja, goed te sturen.
En met zo'n bril krijg je dan precies mee
wat een cliënt van een huiselijk- geweldsituatie mee heeft gemaakt.
En daardoor doe je eigenlijk ook ervaring op die je niet uit boeken haalt.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: Meer weten over innovatie? Bezoek dan techfocus.pleio.nl. Een productie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Meer weten over VR? Bezoek dan innoveermeemetjenv.nl of stuur een e-mail naar: innovatie@minjenv.nl.)

OPGEWEKTE MUZIEK DIE WEGEBT

In een vorige video keek het DGSenB al naar innovaties rondom Artificial Intelligence (AI). Wil je meer weten over technologische innovatie over bijvoorbeeld AI of VR? Kijk dan op www.techfocus.nl of neem contact op met het JenV innovatieteam via innovatie@jenv.nl.

Specifieke vragen over AI? Benader het AI team via AI@minjenv.nl