Beschrijving van de JenV Hub - Verbinden. Samenwerken. De klus klaren.

Hoe gebruiken we de ogen en de oren in de wijk bij de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit? En met welke vernieuwende ideeën en tools kan de overheid slachtoffers van
cybercrime ondersteunen? JenV’ers bedenken samen met het innovatieve bedrijfsleven nieuwe oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke opgaven.