Strategische Kennis-en Innovatieagenda (SKIA)

Deze SKIA is het resultaat van een uitgebreide inventarisatie. In dit proces is de behoefte aan kennis en innovatie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid opgehaald en gerubriceerd naar de vijf uitdagingen van een strategische verkenning, “Recht en Veiligheid in de 21e eeuw”. De vierhonderd vragen die de inventarisatie heeft opgeleverd vormen tezamen het bronmateriaal van deze SKIA, die op hoofdlijnen de vragen weergeeft waarop verdere kennis- en innovatieontwikkeling nodig is.