Jaarverslag 2016 | Innovatieteam VenJ

Het ministerie van Veiligheid en Justitie staat voor de kernwaarden van de rechtstaat; een veilige en rechtvaardige samenleving. Nieuwe innovatieve activiteiten worden aangejaagd in wisselwerking met bedrijfsleven en wetenschap uit binnen- en buitenland. Onderzoek waaruit innovaties kunnen voortvloeien wordt gestimuleerd en innovatief denken en doen bij beleid, wetgeving, uitvoering en bedrijfsvoering wordt aangemoedigd. Het ministerie heeft een klein team in het leven geroepen om deze ontwikkelingen met elkaar te verbinden en te versterken. De missie van dit team is: “Actief en adequaat inspelen op veranderingen”, en hierbij treft u het jaarverslag over 2016 aan.