JenV Hub challenge online weerbaarheid

Hoe maken we kinderen weerbaarder online?
En hoe beperken we het aantal straatroven?
Dit, naast enkele andere onderwerpen,
zijn vraagstukken waar het bedrijfsleven samen met de JenV Hub aan werkt.

(Aldus Fleur Verhoef. Een jongen heeft een koptelefoon en een VR-bril op. Buiten duidt een bord een kantoorgebouw van het ministerie aan. Peter Elias:)

RUSTIGE MUZIEK

PETER ELIAS: We bieden een platform aan
dat de samenwerking met het bedrijfsleven bevordert
en de innovatieve manier van werken binnen JenV aanwakkert.
De start-up way of working of de innovatieve manier van werken,
daar kunnen we van leren en dat kan ons helpen
onze maatschappelijke opgave nog beter op te pakken dan we nu al doen.
Met de JenV Hub zet het ministerie een flinke stap richting open innovatiemarkt
tussen overheid en bedrijfsleven.
De Hub zorgt ervoor dat de structurele kennis en ervaring wordt gedeeld
en de stroom van inzichten en oplossingen van buiten naar binnen wordt gehaald.

(Een vlag van de Safety Campus en een gebouw van de Risk Factory. Stefan Mues:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

STEFAN MUES: We zijn hier in de Risk Factory in Twente,
het interactieve educatiecentrum in het kader van veiligheid.
Hier leren wij kinderen omgaan met veiligheden, onveiligheden,
maar dan in de breedste zin van het woord.
De grootste uitdaging bij het opzetten van de Risk Factory
is dat je uit je eigen cocon moet treden
en dat je niet vanuit de brandweer bijvoorbeeld
alleen maar brandveiligheid gaat benaderen,
maar ook gaat kijken naar internetveiligheid, naar verkeersveiligheid.
Met andere woorden: dat je je als brandweer
moet gaan verdiepen in de leefwereld van de kinderen.
Het gehele thema is online weerbaarheid.
Alleen, online weerbaarheid is natuurlijk heel breed.
Dat kan gaan over grooming, sextortion.
Wij hebben dan gekozen voor sexting.
MANNENSTEM: Waarom denk je dat er kinderen zijn of volwassenen zijn
die zoiets doen, die zo'n foto versturen naar iedereen?
Misschien omdat ze dan denken: ja, dan hoor ik erbij of zoiets?
MANNENSTEM: Want wat heb je precies gezien?
JONGEN: Hoe een naaktfoto van Lucas is verstuurd en door de hele klas is gegaan.
MANNENSTEM: Wat vond je ervan?
Nou, ik vond het slecht dat die werd doorgestuurd.
NICK BOERSMA: Wat we eigenlijk in elk scenario doen
dat we aanbieden in de Risk Factory, en zo hebben we ook dit scenario opgebouwd,
is dat we het scenario starten met een korte introductie.
Dus een uitleg over: wat is sexting?
En vervolgens dus vooral laten beleven,
en daar is die game natuurlijk cruciaal voor,
dat we laten zien en beleven van: wat doet dat met je?
Maar als de game klaar is, is niet het scenario klaar.
Dus we gaan vervolgens ook nog in de groep
hier met de leerlingen nabespreken: welke keuzes heb je gemaakt?
Hoe voelde dat voor jou? Waarom heb jij een andere keuze gemaakt?
En op die manier laten we de leerlingen daarover met elkaar in gesprek gaan.
Daar is natuurlijk een begeleider bij die dat faciliteert.
MANNENSTEM: Als het in het echt zou gebeuren, zou je het ook zo hebben gedaan?
Of zou je hem door hebben gestuurd naar je vrienden?
Ik denk wel dat ik het zo had gedaan.
Want het zou ook best wel erg zijn als het bij mij zou gebeuren.
Ja, de samenwerking bij een concept als de Risk Factory
is cruciaal omdat we wel een plek en een platform zijn
waar scholen een bezoek aan kunnen brengen.
Dat kunnen we ook goed organiseren, dat faciliteren we ook.
Maar we zijn echt afhankelijk van inhouse experts,
dus mensen die snappen
hoe je specifieke onderwerpen overbrengt op de doelgroep.
Daarom zijn we heel blij met de samenwerking
met het ministerie van Justitie en Veiligheid
dat samen met ons deze ambitie heeft uitgesproken.
We hebben daar een, denk ik, zeer geschikte partner bij gevonden, Warp VR,
die echt snapt hoe je de beleving, het onderwerp naar de doelgroep vertaalt.
We hebben daar ook een samenwerking gezocht met de zedenpolitie en de GGD
om met name ook vanuit de inhoud daar de juiste expertise bij te krijgen.
THIJS DE VRIES: Ja, we hebben de samenwerking met de Risk Factory
en ook alle partijen die betrokken zijn, echt als enorm waardevol ervaren.
Dus wat je merkt, is dat er enorm veel ervaring zit.
Zij stippen natuurlijk al jarenlang het thema van veiligheid aan
voor basisschoolleerlingen.
Maar ook bijvoorbeeld ervaringen die we zien vanuit politie,
uit de wereld van de kinderpsychologie bijvoorbeeld.
Dat zijn echt ervaringen die je nodig hebt om zo'n scenario te kunnen maken.
Nou, ja, wat ik daar ontzettend mooi aan vond,
is dat we met elkaar in het begin de zoektocht hebben gedaan van:
hoe ga je dit nu vertalen?
Hoe ga je het doel dat je hebt, hoe ga je dat nu naar een script brengen,
waar natuurlijk Warp VR ontzettend mee bezig was.
Daar hebben we de inhouse experts aan toegevoegd die daar meedachten:
hoe sluit je aan bij de doelgroep?
Waar zij heel erg veel verstand van hadden, was:
hoe breng je dat nu van een idee, van een script naar ook een product,
naar een beleving, naar dat je het kunt zien, proeven, ervaren?
En daar zijn ze echt cruciaal in geweest.
Uiteindelijk, wat VR heel goed kan,
is iemand laten verplaatsen in een andere situatie.
BOERSMA: Dat is een lastige vraag, wanneer we ons doel bereikt hebben.
Wat wij hier nastreven, is dat leerlingen naar huis gaan
en ook echt iets aanpassen aan hun gedrag.
Dus dat ze hier zijn geweest, iets hebben beleefd
en de situatie die ze hier in het nep hebben ervaren,
dat als ze die in het echt herkennen, dat ze daar ook naar weten te handelen.
Dus dat ze inderdaad naar die juffrouw of die meester toe stappen,
dat ze inderdaad een vriendje of vriendinnetje aanspreken van: Doe dit niet.
Dat zou voor ons het ultieme doel zijn, natuurlijk.

(Aldus Nick Boersma. Kinderen met een VR-bril op kijken om zich heen. Op de gele gevel van het gebouw staat in grote, zwarte blokletters 'Risk Factory'. Verhoef:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Via de Hub heb je een unieke kans
om jouw vraagstuk voor te leggen aan een netwerk van start-ups,
kleine en grote bedrijven die je via de Hub kan bereiken.
Samen kijken we welke innovatieve marktoplossing past
en mogelijk getest kan worden in een pilot-omgeving.
Ben je benieuwd naar een innovatieve oplossing voor jouw vraagstuk?
Neem dan contact met ons op.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Benieuwd wat de JenV Hub voor je kan betekenen? Mail naar jenvhub@minjenv.nl.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG