Horizon Europe

Horizon Europe is het nieuwe Europese programma om kennis, technologie en innovatie te stimuleren. Organisaties die internationaal samenwerken, aan bijvoorbeeld misdaadbestrijding, terrorismebestrijding of crisismanagement, kunnen hiervoor subsidie krijgen.

Lees hier meer over Horizon Europe.