Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB)

Het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB) bestaat uit verscheidene Kennis en Innovatieagenda’s voor het verbeteren van het verdienvermogen van Nederland en de aanpak van maatschappelijke uitdagingen.

Eén van de maatschappelijke uitdagingen is veiligheid. Binnen het maatschappelijke thema veiligheid zijn op een aantal thema’s missies geformuleerd (ondermijnende criminaliteit, data en intelligence, maritieme high tech, genetwerkt optreden, cyberveiligheid, veiligheid in en vanuit de ruimte, adaptieve krijgsmacht en veiligheidsprofessional). 

Bekijk op de website van Holland High Tech de kennis- en innovatieagenda veiligheid.

Ieder jaar kunnen consortia van kennisinstellingen en bedrijven subsidie ontvangen van NWO voor onderzoek ten aanzien van een of meerdere van deze missies.

Lees hier meer over de topsectoren en missies.