Nationale wetenschapsagenda (NWA)

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft tot doel om wetenschap in te zetten voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Het doel van het NWA-programma is het beter verbinden van wetenschap en samenleving. Daarom wordt geïnvesteerd in maatschappelijk relevant onderzoek en kennisdeling. Maatschappelijke partners nemen actief deel aan het formuleren, uitvoeren en benutten van wetenschappelijk onderzoek.

De Nationale Wetenschapsagenda bestaat uit vier programmalijnen.

  • Onderzoek op Routes door Consortia (ORC)
  • Thematische programmering in samenwerking met ministeries
  • Vernieuwingen en netwerken
  • Wetenschapscommunicatie en outreach

Op de website van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) lees je meer over de NWA.