Vraaggestuurde Programma Veilige Maatschappij (VPVM)

Een voorbeeld van onderzoek is het Vraaggestuurde Programma Veilige Maatschappij (VPVM). Dit is een continu onderzoeksprogramma dat kennis vergaart en inzichten ontwikkelt. Doel: de samenleving rechtvaardiger en veiliger maken.

Achterliggende gedachte van VPVM

Kennis van nu leidt tot innovatie van morgen, dat is het doel van het onderzoeksprogramma VPVM. Kennisopbouw als versneller van innovatie.

Alles weten? Onmogelijk. Nieuwe kennis is nodig om vragen te beantwoorden zoals:

 • Hoe sporen we online criminaliteit op?
 • Hoe voorspellen we misdaad?
 • Hoe gaan we om met sociale media om incidenten te melden?
 • Hoe pakken we grote vraagstukken aan binnen het justitiële domein zoals de instroom van vluchtelingen?
 • Hoe…

Waar haal ik kennis vandaan?

TNO is een van de partijen die JenV helpt bij het toegankelijk en toepasbaar maken van nieuwe kennis. Zij doet dat op basis van kennisvragen van JenV. Belangrijke vragen beantwoorden we graag samen met mensen uit de beroepspraktijk.

Lees hier het Meerjarenplan VPVM 2021 - 2024.

Onderzoeksthema’s

Het overkoepelend doel van VPVM is samen met andere partijen innovatie tot stand brengen. Binnen VPVM is het onderzoek naar processen, informatie, techniek en mens onderverdeeld in de volgende programmalijnen:

 • Cybersecurity
 • Criminaliteitsbestrijding
 • Crisisbeheersing
 • Contraterrorisme
 • Intelligence
 • Weerbaarheid veiligheidsprofessionals
 • Robotica