Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verricht wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek.

Onafhankelijkheid van onderzoek gaat gepaard met een constructieve relatie met het ministerie, haar ketenpartners en relevante anderen van buiten het ministerie.

In de WODC-onderzoeksprogramma 2020 wordt een overzicht gegeven van de verschillende structurele onderzoeksactiviteiten vanuit het WODC.

Rapporten en andere publicaties zijn openbaar beschikbaar via de website van het WODC.