Competities

JenV stuurt actief op innovatie. Als een aanjager. Een instrument is het organiseren van competities. Bijvoorbeeld de Veiligheid Innovatie Competitie, een ideeënwedstrijd waar bedrijven met de beste innovatieve ideeën strijden om de kans op het ontwikkelen van een pilot.   Ook bedenken jonge studenten aan Hogescholen in het project 'Jong talent aan het woord' nieuwe oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van Justitie en Veiligheid.

Elk jaar vindt de Veiligheid Innovatie Competitie (VIC) plaats. In deze landelijke competitie presenteren MKB-ers en start-ups rondom een centraal thema innovatieve ideeën en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid.

Zo werken MKB-ers en startups mee aan oplossingen waar Nederland veiliger én rechtvaardiger van wordt. Creativiteit staat aan de basis van succesvolle innovatie. JenV organiseert de competitie jaarlijks met het ministerie van Defensie, Koninklijke Marechaussee en Nationale Politie. De winnaar van de VIC krijgt € 200.000,- om een innovatief voorstel samen met de overheid te ontwikkelen in de vorm van een pilot.

Voorbeelden van innovatie

In eerdere edities van de VIC bedachten MKB’ers bijvoorbeeld een draagbare hartslagsleutel voor efficiëntere bewaking in gevangenissen en een tool voor slimmere en effectievere grenscontrole op Schiphol. Meer voorbeelden? Ga naar Innovatie in de praktijk voor casussen waarbij innovatie een sleutelrol vervult.

VIC2019

Het thema: Smart Harbour Rotterdam
Hoe kunnen veiligheidspartners in de haven Rotterdam nog beter samenwerken, onderling informatiestromen  delen en combineren? En daarmee de veiligheid nog meer vergroten?  Bekijk de animatiefilm hier en laat je inspireren. Meer informatie over de VIC 2019 en alle ins en outs over het thema lees je op  Platform Negometrix.   

Studenten bedenken nieuwe oplossingen voor JenV in 'Jong talent aan het woord'.

Hoe kan de brandweer meer vrijwilligers werven? Hoe kan de politie cold-case zaken efficiënter aanpakken?  En hoe kan het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ervoor zorgen dat veiligheidsprofessionals binnen hun organisatie continu op de hoogte zijn van alle nieuwe veiligheidsprotocollen en die ook in hun werk in de praktijk brengen? Dit zijn de maatschappelijke uitdagingen die Brandweer Nederland, IFV, Veiligheidsregio Drenthe en de Nationale Politie aan studenten van de Haagse Hogeschool in 2018 voorlegden. De resultaten zijn ronduit verrassend.
 

'Jong talent in het woord' 2019

Ook in 2019 werkt JenV samen met studenten. We leveren nieuwe oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van JenV, die vernieuwd en innovatief zijn. JenV’ers kunnen op deze manier sneller, beter, slimmer, effectiever hun werk doen.

Waarom samenwerken met studenten?

Laten we beginnen bij het begin. Innovatie staat en valt met de bereidheid om verder te kijken. Verder kijken dan bestaande, aanwezige kwaliteiten, inzichten en vaardigheden. Verder kijken en samenwerken op een nieuwe manier. Met studenten bijvoorbeeld.
 

Achtergrond: vorige edities Veiligheid Innovatie Competitie

Winnaar VIC 2017:  3Detect-instrument dat waarnemingsvermogen van gevangenispersoneel vergroot

BPI Services won met hun 3Detect instrument dat automatisch kan waarnemen waar de gedetineerde zich in de cel begeeft en hoe er bewogen wordt. Bij risicovol gedrag slaat het systeem alarm. 3Detect zet de beelden die het ontvangt automatisch om in een 3D silhouet-analyse. Hierdoor blijft de privacy gewaarborgd.

Arjen Baan, directeur van BPI Services, zegt: “Het is fantastisch dat we deze competitie gewonnen hebben. We zien dit als een unieke kans voor de ontwikkeling van een nieuw product om de veiligheid in detentie te verhogen. We kijken ernaar uit om met de Dienst Justitiële Inrichtingen aan de slag te gaan.

VIC2016

Het thema van VIC2016 was ‘intelligente datavisualisatie’: omgaan met groeiende, ongestructureerde en veranderende data. Meer hierover leest u in de casus van het bedrijf Open Remote, de winnaar van de competitie.

De VIC is een landelijke competitie voor MKB en startups. Het is een manier om nieuwe oplossingen te vinden voor veiligheidsvraagstukken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Defensie, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee dagen ondernemend Nederland jaarlijks uit een innovatief idee in te dienen over een bepaald thema.

Winnaar VIC2015: Science and Technology

Het bedrijf Science and Technology won in 2015 de VIC met slimme toegangscontrole.

Marius Wulffers van Science and Technology was direct geprikkeld door de competitie: “Je ontmoet naast vertegenwoordigers van de VIC-organisatie ook 70 andere bedrijven. In de wandelgangen hoor je mensen praten, kun je ideeën peilen.”

Science and Technologie zette een brainstorm op en bedacht het idee voor de Cardio Access Key: een draagbaar toegangscontrolesysteem op basis van de unieke individuele biometrie van het hart.

Wakker

Winnaar Wulffers blikt terug: “Na de eerste competitieronde van de VIC eindigden we bij de laatste vijf. Toen werden we pas echt wakker. Onze drive om te winnen was de eer én de wetenschap dat er door de VIC echt budget voor ontwikkeling beschikbaar was. En ja, we wonnen.”

“Uniek aan de VIC is dat we tot een concreet product zijn gekomen. We doen nu proeven om het product verder te vervolmaken en obstakels in het gebruik te overwinnen. De VIC maakt innovatie mogelijk op een unieke manier; bedrijven en overheid werken optimaal samen.”

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) was de sparringpartner voor het idee van het slimme toegangscontrolesysteem tijdens de VIC in 2015.

Ernst Eilering (DJI): “We kregen het idee voor Cardio Access Key in onze schoot geworpen. Natuurlijk staat innovatie bij ons hoog op de agenda, maar voor puur technische innovatie hebben wij de kennis en middelen niet in huis. Bovendien is DJI van nature omgeven door veiligheid en geslotenheid.”

Markt vinden

Vertrouwen en samenwerking met externe partners moet je volgens Eilering opbouwen. “Dat kost tijd. De kans dat wij zonder de VIC in de ontwikkelingsfase hadden kunnen bijdragen aan de Cardio Access Key, acht ik klein tot nihil. Wij hebben de VIC nodig gehad om de markt te vinden.”

Meedoen?

Heeft jouw bedrijf een innovatief idee en wil je meedenken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over nieuwe, innovatieve oplossingen voor een veiliger en rechtvaardig Nederland?
Innoveer mee met JenV.  Kom in contact met het Innovatieteam JenV, innovatie@minvenj.nl