JenV stuurt actief op innovatie. Als een aanjager. Een instrument is het organiseren van competities. Bijvoorbeeld de Veiligheid Innovatie Competitie, een ideeënwedstrijd. De beste innovatieve ideeën strijden om de kans op het ontwikkelen van een pilot.

Elk jaar vindt de Veiligheid Innovatie Competitie (VIC) plaats. In deze landelijke competitie presenteren MKB-ers en start-ups rondom een centraal thema innovatieve ideeën en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid.

Zo werken MKB-ers en startups mee aan oplossingen waar Nederland veiliger én rechtvaardiger van wordt. Creativiteit staat aan de basis van succesvolle innovatie. JenV organiseert de competitie jaarlijks met het ministerie van Defensie, Koninklijke Marechaussee en Nationale Politie. De winnaar van de VIC krijgt € 200.000,- om een innovatief voorstel samen met de overheid te ontwikkelen in de vorm van een pilot.

Voorbeelden van innovatie

In eerdere edities van de VIC bedachten MKB’ers bijvoorbeeld een draagbare hartslagsleutel voor efficiëntere bewaking in gevangenissen en een tool voor slimmere en effectievere grenscontrole op Schiphol. Meer voorbeelden? Ga naar Innovatie in de praktijk voor casussen waarbij innovatie een sleutelrol vervult.

VIC2017

Hoe kunnen we met technologie meer uit onze zintuigen halen? Daarover gaat de Veiligheid Innovatie Competitie 2017 met als thema 'Technologie dichterbij'.

Elke dag weer raken mens en technologie inniger met elkaar verbonden.
Technologie ontzorgt ons, verbindt ons en doet grenzen vervagen.
Het komt steeds dichterbij.
Soms zelfs letterlijk op onze huid.
Technologie is onmisbaar.
Oók voor het werk van de Ministeries van Defensie, Veiligheid en Justitie, Politie en de Koninklijke Marechaussee.
Door de juiste inzet van technologie maken we Nederland veiliger en rechtvaardiger.
Maar hoe ontwikkelen we verder?
Zodat we beter kunnen waarnemen, signaleren, anticiperen of onderzoeken.
Technologie kan onze zintuigen versterken.
Waardoor we nauwkeuriger, sneller en beter waarnemen.
Ons inzicht verrijken en daarmee onze capaciteiten vergroten.
Mens en technologie zijn samen tot veel in staat.
En daarom hebben we jouw denkkracht nodig.
Weet jij op welke nieuwe terreinen we mensen kunnen verbinden met technologie?
Een innovatief idee waar Nederland veiliger én rechtvaardiger van wordt?
En weet jij technologie en vooruitgang aan te wenden zonder ethische en privacy grenzen te overschrijden?
Dan krijg jij de kans mee te werken aan echte oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.
Doe mee aan de Veiligheid Innovatie Competitie 2017 en realiseer jouw idee met 200.000 euro.
Ga voor meer informatie naar vic2017.nl
En kom naar de voorlichtingsdag op 29 juni in Den Haag.

De inschrijving voor de competitie is inmiddels gesloten en de vijf finalisten zijn bekend. Op 1 december 2017 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Finalisten 2017

Voorkomen dat de bom ontploft
Kleding waarin antennes zijn verwerkt waardoor geïmproviseerde bommen niet tot ontploffing kunnen komen. Dat is het voorstel van PrintAgora. De antennes worden gebruikt voor radio jammers die de hoogfrequente golflengte van geïmproviseerde bommen verstoren. De kleding is bestemd voor militairen, politieagenten en explosieven experts.

Radarsysteem monitort vitale functies
Radar chips in het plafond om de hartslag en de ademhalingsfrequentie te monitoren. Het voorstel van Recornect richt zich op gesloten instellingen waarbij het noodzakelijk is de bewoners regelmatig te controleren om incidenten, mogelijk met dodelijke afloop, te voorkomen. Met het voorgestelde radarsysteem wordt personeel efficiënter ingezet en de privacy van de bewoners beter gewaarborgd.

Borstband die waarschuwt voor overbelasting
Een comfortabele borstband die een dreigende overbelasting door stress ontdekt, waardoor de drager van de band, een daadwerkelijke overbelasting kan voorkomen. Volgens de indiener van het project, Neiding B.V., heeft onderzoek herhaaldelijk laten zien dat mensen onder (te) hoge stress, risico’s en kansen verkeerd inschatten. De borstband is bestemd voor alle veiligheidsmensen die onder stress werken.

Een slachtoffer-status zintuig voor hulpverleners
In crisissituaties, zoveel mogelijk levens redden. Offroad Apps & Things wil een ‘slachtoffer-status’ zintuig ontwikkelen voor alle hulpdiensten. Medische informatie, verkregen door op het slachtoffer aangebrachte health-sensoren, wordt via speciale software (Rescue 101) en een robuust ad-hoc netwerk, gedeeld met iedere hulpverlener. 

Intelligente sensoren die risicovol gedrag herkennen
BPI Services wil met sensoren het waarnemingsvermogen van gevangenispersoneel vergroten om zo zelfdoding en zelfmutilatie in de cel terug te dringen. Het te ontwikkelen 3Detect instrument kan automatisch waarnemen waar de gedetineerde zich begeeft in de cel en hoe er bewogen wordt. Bij risicovol gedrag, slaat het systeem alarm. 3Detect zet de beelden die het ontvangt automatisch om in een 3D skelet-analyse. Hierdoor blijft de privacy gewaarborgd. 

VIC2016

Het thema van VIC2016 was ‘intelligente datavisualisatie’: omgaan met groeiende, ongestructureerde en veranderende data. Meer hierover leest u in de casus van het bedrijf Open Remote, de winnaar van de competitie.

De VIC is een landelijke competitie voor MKB en startups. Het is een manier om nieuwe oplossingen te vinden voor veiligheidsvraagstukken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Defensie, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee dagen ondernemend Nederland jaarlijks uit een innovatief idee in te dienen over een bepaald thema.

Winnaar VIC2015: Science and Technology

Het bedrijf Science and Technology won in 2015 de VIC met slimme toegangscontrole.

Marius Wulffers van Science and Technology was direct geprikkeld door de competitie: “Je ontmoet naast vertegenwoordigers van de VIC-organisatie ook 70 andere bedrijven. In de wandelgangen hoor je mensen praten, kun je ideeën peilen.”

Science and Technologie zette een brainstorm op en bedacht het idee voor de Cardio Access Key: een draagbaar toegangscontrolesysteem op basis van de unieke individuele biometrie van het hart.

Wakker

Winnaar Wulffers blikt terug: “Na de eerste competitieronde van de VIC eindigden we bij de laatste vijf. Toen werden we pas echt wakker. Onze drive om te winnen was de eer én de wetenschap dat er door de VIC echt budget voor ontwikkeling beschikbaar was. En ja, we wonnen.”

“Uniek aan de VIC is dat we tot een concreet product zijn gekomen. We doen nu proeven om het product verder te vervolmaken en obstakels in het gebruik te overwinnen. De VIC maakt innovatie mogelijk op een unieke manier; bedrijven en overheid werken optimaal samen.”

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) was de sparringpartner voor het idee van het slimme toegangscontrolesysteem tijdens de VIC in 2015.

Ernst Eilering (DJI): “We kregen het idee voor Cardio Access Key in onze schoot geworpen. Natuurlijk staat innovatie bij ons hoog op de agenda, maar voor puur technische innovatie hebben wij de kennis en middelen niet in huis. Bovendien is DJI van nature omgeven door veiligheid en geslotenheid.”

Markt vinden

Vertrouwen en samenwerking met externe partners moet je volgens Eilering opbouwen. “Dat kost tijd. De kans dat wij zonder de VIC in de ontwikkelingsfase hadden kunnen bijdragen aan de Cardio Access Key, acht ik klein tot nihil. Wij hebben de VIC nodig gehad om de markt te vinden.”

Meedoen?

Heeft jouw bedrijf een innovatief idee en wil je meedenken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over nieuwe, innovatieve oplossingen voor een veiliger en rechtvaardig Nederland?
Innoveer mee met JenV.  Kom in contact met het Innovatieteam JenV, innovatie@minvenj.nl