AAI-honden verlichten stress bij jeugdige slachtoffers

Bij een intakegesprek voorafgaand aan een aangifte krijgen jeugdige slachtoffers van een zedenmisdrijf (12 – 18 jaar) het vaak zwaar te verduren. Natuurlijk kunnen rechercheurs er alles aan doen om de mentale belasting tijdens het gesprek tot een minimum te beperken. Toch blijft het belastend.

Animal Assisted Intervention: AAI-honden verlichten stress bij intakes

“Het positieve effect van therapiehonden (Dogswork) is al heel lang bekend”, zegt Arjan de Zwart, voorzitter van de stuurgroep AAI-honden. “Mensen reageren anders op dieren dan op andere mensen. Bij honden zie je in veel gevallen direct een soort feelgood moment optreden.”

Het idee van de AAI-honden is afkomstig van Arno de Bruijn. Tijdens zijn werk kreeg hij regelmatig te maken met stressvolle situaties voor de slachtoffers. Arno ontdekte dat de aanwezigheid van een hond stressverlagend kan werken en vertaalde dit inzicht naar de beroepspraktijk van zedenrecherheurs.

AAI-honden, niet te verwarren met ‘gewone’ politiehonden zoals Bumper (eigen facebookpagina), zijn speciaal opgeleid door Dogswork om tijdens intakegesprekken troost te bieden.

Waarom alleen tijdens de intake een AAI-hond inzetten?

Een aangifte duurt te lang voor een hond. Tijdens een eerste verkenning is het belangrijk dat de honden aanwezig zijn en zorgen voor iets meer rust (Arjan de Zwart, voorzitter stuurgroep AAI-honden).

Een andere reden is dat een intake zeer belastend is voor een slachtoffer. Mensen hebben het zeer moeilijk, de lichamelijke integriteit is aangetast en mensen reproduceren de vervelende herinnering tegenover een vreemde.

Wat doen AAI-honden?

Na het verlenen van toestemming van de betrokkene is een AAI-hond aanwezig bij het verkennende gesprek. “Je ziet dat er direct een positief effect optreedt”, zegt De Zwart. “Mensen kunnen de hond aaien, de hond kan de kop op de schoot leggen en het gesprek wordt heel anders. Dat is eigenlijk alles.”

Effect van AAI-honden?

Tot april 2018 vindt een meetproces plaats. In totaal vinden 20 intakegesprekken met een AAI-hond plaats en 20 intakegesprekken zonder AAI-hond. Na elk gesprek vullen de betrokken mensen een vragenformulier in. De Zwart wil inzicht krijgen in hoeverre de inzet van AAI-honden toegevoegde waarde biedt voor de politiepraktijk.

Zorgvuldigheid weegt zwaar

Dat blijkt uit de wijze waarop de pilot gemonitord en geëvalueerd wordt. Zodat achteraf bepaald kan worden (gevalideerd) in hoeverre het project is geslaagd. Dat is ook de reden waarom Avans hogeschool uit Den Bosch onafhankelijk onderzoek doet naar het effect van AAI-honden bij verhoren. Lees ook de lectorale rede van Janine Jansen.

Uitdagingen

Hoe vanzelfsprekend de inzet van een AAI-hond ook lijkt, er zijn ook uitdagingen:

  • Belasting voor de rechercheur – een AAI-hond moet ook onderdak krijgen. De rechercheur is de aangewezen persoon om de AAI-hond in huis te nemen en te verzorgen.
  • Er is weerstand bij medewerkers – niet iedereen ziet het nut in van AAI-honden of vindt het fijn dat de AAI-hond overdag op het bureau aanwezig is. Een hond moet ook uitgelaten worden en dat kost tijd.
  • Het project is begonnen met een puppy – jonge honden houden moeilijk de aandacht vast en je wilt niet dat het intakegesprek verstoord wordt door een onrustige hond.

Het project AAI-honden in het kort

  • Experiment – Op dit moment is er een AAI-hond actief in Rotterdam: Twix. Wellicht komt er een extra hond bij om tijdens de meetperiode voldoende gegevens te verzamelen over de waarde van AAI-honden.
  • Inzet van AAI-honden – op dit moment krijgen slachtoffers van een zedenmisdrijf tussen de 12 en 18 jaar de vraag voorgelegd of zij een AAI-hond bij het intakegesprek aanwezig willen hebben. Veruit de meeste mensen kiezen voor de aanwezigheid van de hond.
  • Poolse herdershonden – Voor het project zijn twee Poolse herdershonden opgeleid tot AAI-hond. Hiervan is nu nog een AAI-hond actief. Poolse herdershonden zijn zeer aaibaar.
  • Allergie – De honden zijn speciaal geselecteerd op karakter, uiterlijk en het wel of niet opwekken van een allergie. Er is vrijwel niemand allergisch voor een AAI-hond.
  • Extra taak voor de rechercheur en het gezin – AAI-honden verblijven bij politiemedewerkers thuis en moeten in het gezin worden opgenomen. Overdag is de AAI-hond aanwezig op het bureau.

Contact

Wilt u meer weten over AAI-honden of wilt u rechtstreeks een vraag stellen aan een inhoudsdeskundige die bij het project betrokken is? Dat kan. Vul hieronder het contactformulier in. Uw informatieverzoek of vraag komt direct in de mailbox van een contactpersoon (betrokken bij AAI-honden).

Contactformulier

Betreftverplicht *