Dateren vingersporen: volg alleen relevante sporen

Na een misdrijf kunnen rechercheurs op de plaats delict vingersporen aantreffen. De sporen zijn een aanknopingspunt voor verder onderzoek. Alleen, welke sporen hebben te maken met het strafbaar feit en welke sporen waren al voorafgaand aan het delict achtergelaten?

Eigenlijk is het heel eenvoudig: is een vingerspoor drie weken oud en is het strafbare feit een paar uur geleden gepleegd? Dan heeft verder onderzoek op basis van het gevonden vingerspoor geen zin.

Vingersporen dateren scheelt tijd en energie, tijd en energie die rechercheurs beter kunnen besteden aan het exploreren van andere invalshoeken en onderzoek van overige sporen.

Onderzoek

Om uitspraken te kunnen doen over hoe lang een vingerspoor zich al op een bepaalde plek bevindt, kijken de onderzoekers naar de verandering van de chemische samenstelling van een vingerspoor.’

Doel van het onderzoek: vaststellen hoe lang een spoor al op een locatie aanwezig is.

Hoe het werkt?

Bij een vingerafdruk blijven eiwitten achter. Onder invloed van licht, temperatuur en luchtvochtigheid kunnen die eiwitten veranderen.

Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt nu in het lab hoe eiwitten veranderen naarmate tijd verstrijkt. Dit doen de onderzoekers met vingersporen van medewerkers.

Het mes snijdt aan twee kanten

Rechercheurs kunnen gerichter aan de slag met vingerafdrukken die qua tijdspanne te maken kunnen hebben met een strafbaar feit. Tegelijkertijd kunnen rechercheurs ook tijd besparen door geen follow up te geven aan vingersporen die qua tijd van handeling te oud zijn. Maar dat verschilt per geval.

Toekomstmuziek?

Vingersporen dateren klinkt als toekomstmuziek en dat is het ook. Nog wel tenminste. Het NFI heeft nog minstens vijf jaar onderzoek nodig. Dan pas is het mogelijk om met voldoende zekerheid de leeftijd van een vingerspoor in de praktijk vast te stellen.

Contact

Wilt u meer weten over dateren van vingersporen of wilt u rechtstreeks een vraag stellen aan een inhoudsdeskundige die bij het project betrokken is? Dat kan. Vul hieronder het contactformulier in.

Contactformulier

Betreft(verplicht)