Hoe AI helpt bij de signalering van risicovol gedrag van gedetineerden.

Eind 2017 won het bedrijf BPI Services BV de Veiligheid Innovatie Competitie, een landelijke competitie voor MKB-Nederland en startups georganiseerd door het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Marechaussee, Politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De jury koos unaniem voor hun innovatieve idee 3Detect: een systeem met sensoren en 3D-camera’s dat alarm slaat wanneer gedetineerden in hun cel risicovol gedrag laten zien. Het systeem zou op deze manier zelfdoding en zelfmutilatie in de cel voorkomen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) was enthousiast over het idee en ging in 2018 de samenwerking met BPI services aan.

Van 3Detect naar Smart Detect

Het oorspronkelijke concept 3Detect is in samenwerking met PI Vught en CTP Veldzicht ontwikkeld, en is vervolgens getest in Detentie Centrum Rotterdam. Hier bleek echter dat het project twee grote technische uitdagingen kende rondom het gebruik van 3D-camera’s en het detecteren van ongewenst gedrag. De beeldkwaliteit van deze camera’s bleek onvoldoende en gedragsmodellen bleken erg afhankelijk van de inrichting van een cel.

Met behulp van AI werd uiteindelijk een gedragsmodel ontwikkeld dat alarm slaat wanneer er wordt afgeweken van normale gedragspatronen. Dit nieuwe systeem - Smart Detect - is zelflerend en sluit daardoor veel beter aan bij diversiteit van cellen binnen de DJI en de variaties in risicovol gedrag. Daarnaast maakt dit systeem gebruik van 2D-camera’s, waardoor bestaande camerasystemen kunnen worden benut.

Doorontwikkeling in de praktijk

In 2019 hebben de DJI en BPI de nieuwe Smart Detect technologie in de praktijk getest bij CTP Veldzicht in Balkbrug. Hierbij maakte het project gebruik van een door CTP Veldzicht ontwikkelde onderzoeksmethode voor het bepalen van de nauwkeurigheid van Smart Detect. In het door CTP Veldzicht uitgevoerde onderzoek is tevens een analyse uitgevoerd naar de effecten van het zelflerende vermogen van het systeem. De eerste praktijktesten van Smart Detect zijn positief en veelbelovend.

Vernieuwers zijn doorbijters

DJI en BPI werken de komende periode samen om het systeem verder te ontwikkelen en om vervolgexperimenten uit te voeren bij CTP Veldzicht en PI Vught.

Benieuwd naar het innovatieproces en de ervaringen van betrokkenen? Lees het volledige artikel ‘Vernieuwers zijn doorbijters’ op de website van BPI-services.