Ontketen de Zorg met de Breed Inzetbare Professional

In het Project ‘Ontketen de Zorg, Breed Inzetbare Professional’  werkten leerplichtambtenaren uit Zuid Kennemerland en Purmerend/Beemster, professionals van Stichting Halt en de Raad voor de Kinderbescherming samen om leerlingen die verzuimen van school, zo snel mogelijk passend onderwijs en passende begeleiding en/of zorg te bieden. Ook wilden zij de samenwerking in de keten verbeteren.

In de keten voor de jeugdzorg worden diensten aan kwetsbare jongeren vaak versnipperd aangeboden. Hierdoor raakt het contact tussen het kind en de (zorg)professionals verstoord, wat de belangen van het kind niet ten goede komt.

Door vanuit verschillende disciplines samen te werken kon het project Breed Inzetbare Professional (BIP) een kind met één zorgprofessional door de strafrechtelijke route in de schoolverzuimketen begeleiden.

Lees het volledige verhaal op de website van de Raad van de Kinderbescherming.