Ouders aan zet: geef ouders regie bij strafbaar gedrag van hun kind

Een straf die door Halt aan een minderjarige wordt opgelegd? Dat is een traditionele manier om jongeren weer op het juiste spoor te krijgen. De uitdaging schuilt in het bereiken van een langdurig effect waarbij het hele gezin een sleutelrol vervult.

Geef ouders regie in de aanpak bij strafbaar gedrag van hun kind

Stichting Halt is gestart met het project Ouder aan zet. Concreet: laat ouders strafmaatregelen bepalen en laat hen de maatregelen met hun kind uitvoeren. Het resultaat: er is beter contact tussen ouder en kind en dat is precies wat nodig is: meer onderling begrip. De ouder komt te weten waarom het kind een strafbaar feit heeft gepleegd en het kind kan beter uitleggen wat er aan de hand is.

Achtergrondinfo

Jongeren zoeken soms de grens op. Experimenteren hoort bij hun leeftijd. Maar soms gaan jongeren te ver en maken zij zich schuldig aan een (licht) strafbaar feit. Dan komen ze in aanraking met Halt.

Jaarlijks krijgen 17.000 jongeren (12 – 18 jaar) een Halt-straf opgelegd. Halt is de verbindende partner tussen het gezin, de wereld van het jeugdstrafrecht, de gemeente en alle organisaties waarmee jongeren te maken hebben.

In de pilot van Halt wordt in vijftig gevallen een beroep gedaan op de ouders van kinderen. Daarna volgt een evaluatie. Op dit moment hebben bij ongeveer dertig zaken de ouders regie gekregen bij het bepalen en uitvoeren van de Halt-straf en de resultaten zijn positief. Het gaat hierbij om licht strafbare feiten en lichte straffen.

Goede gespreksstof

Nanette Kistemaker van Stichting Halt benadrukt het belang van betrokken ouders.

Ouders zijn een leven lang betrokken bij een kind. Vanuit de betrokkenheid van ouders is het goed om kinderen te benaderen. Ouders weten vaak veel beter wat er speelt in het leven van hun kind dan een medewerker van Halt. Wij stellen bijvoorbeeld de vragen: wat vindt u eigenlijk? Wat heeft uw kind nodig? Hoe voorkomen we herhaling van het gedrag? Dat levert goede gespreksstof op (Nanette Kistemaker van Stichting Halt).

Geef ouders regie

De strafmaat is juridisch vastgelegd. Door ouders actief te betrekken bij de straf, ontstaat er een goed gesprek tussen ouders en kinderen. Kistemaker: “Ouders zijn nu echt aan zet. De meeste ouders werken mee en denken actief mee over hoe de straf eruit moet zien.”

Of de straf ‘lichter’ uitvalt als ouders de regie hebben? Kistemaker: “Nee, dat hoeft niet. We zien wel dat de straf inhoudelijk beter aansluit bij wat er op dat moment nodig is. Bijvoorbeeld een straf die voor het kind in kwestie meer inzicht biedt in de gevolgen van ongewenst gedrag. Dat is echt vooruitstrevend. Met een regierol voor ouders zetten we in op een langetermijneffect. Of dat ook lukt en er minder sprake is van recidive, dat zal de toekomst uit moeten wijzen.”

Contact

Wilt u meer weten over het project Halt Ouders aan zet of wilt u rechtstreeks een vraag stellen aan een inhoudsdeskundige die bij het project betrokken is? Dat kan. Vul hieronder het contactformulier in.

Uw informatieverzoek of vraag komt direct in de mailbox van het desbetreffende contactpersoon. Wij kunnen niet inschatten hoe lang het duurt voordat u een reactie krijgt. Graag uw begrip hiervoor.

Contactformulier

Betreft(verplicht)