PiketAPP: eenvoudiger en efficiënter verrichtingen declareren

Advocaten moeten het verlenen van rechtsbijstand administreren als zij cliënten op oproepbasis bijstaan. Logisch. Alleen, het  huidige systeem is achterhaald. Tijd voor innovatie. Tijd voor PiketAPP.

PiketApp biedt uitkomst op meerdere fronten:

 • Verlost advocaten van ‘gedoe’ met papieren doordrukformulieren die ondertekend moeten worden.
 • Maakt het leven aangenamer van politiefunctionarissen die de formulieren moeten aftekenen.
 • Bespaart op alle bijkomende kosten.

Van doordrukvellen naar digitaal declaratieproces

Klinkt bijna te mooi om waar te zijn: een advocaat ontvangt digitaal een melding, gaat naar het politiebureau en na afloop van de de verleende rechtsbijstand wordt de declaratie digitaal opgevraagd door de advocaat, digitaal opgeslagen en verwerkt.

De advocaat moet wel zelf inloggen om de declaratie op te halen, aan te vullen, eventueel tussentijds op te slaan en te verzenden.

Sneller declareren

Het resultaat? Advocaten hoeven niet meer met papieren doordrukvellen(!) te werken en de verwerking van declaratie vindt sneller plaats. Veel sneller.

Ook is het declareren minder fraudegevoelig en minder afhankelijk van (eventueel) onleesbare handschriften.

Zo werkt PiketApp

 • De advocaat roept zelf de declaratie digitaal op, vult deze waar nodig aan en drukt op ‘verzenden’
 • Automatisch vindt een check plaats: is de gedeclareerde verrichting uitgevoerd?
 • Indien de check klopt vindt er uitbetaling plaats.
 • Infographic PiketAPP

Met PiketApp wordt het voor advocatenpraktijken een stuk eenvoudiger en efficiënter om verrichtingen te declareren (projectleider Martine Smits van de Raad voor Rechtsbijstand).

Volgens Smits is PiketApp een logische inhaalslag om administratieve afwikkeling op een acceptabel niveau te krijgen. “Een niveau dat past bij de tijd waarin we nu leven.”

Achtergrondinfo

Het probleem is helder: het huidige systeem voor het opslaan en verwerken van verrichtingen en de daarbij behorende declaraties is bijna volledig analoog.

Analoog als in:

 • Mensen vullen handmatig papieren doordrukvellen in.
 • Die formulieren moeten afgetekend worden.
 • Daarna gaat het formulier op de post.
 • Een medewerker van de Raad voor Rechtsbijstand scant het document in voor de administratie.
 • Een medewerker tikt handmatig de gegevens over en toetst tegelijkertijd de inhoud.
 • Uiteindelijk kan de declaratie goedgekeurd en betaald worden.

Tijdrovend en onnodig arbeidsintensief

Zo omschrijft Smits het huidige systeem.

PiketApp zorgt ervoor dat verrichtingen administreren en declareren veel sneller en eenvoudiger kan. Soms duurt het maximaal drie weken voordat papieren formulieren zijn verwerkt. Met PiketApp worden declaraties direct verwerkt. Advocaten moeten wel zelf hun declaratie digitaal verzenden. Het geld kan na declaratie binnen een of twee werkdagen overgemaakt worden naar de advocaat (projectleider Martine Smits van de Raad voor Rechtsbijstand) .

Efficiënter werken en andere voordelen

Naast snelheid en meer nauwkeurigheid zijn er ook andere voordelen. Politiemedewerkers hoeven niet meer de ouderwetse documenten te ondertekenen. In de PiketApp worden declaraties automatisch gekoppeld aan de advocaat die de zaak in behandeling neemt. Ook hoeven er geen formulieren meer opgestuurd te worden. Als een advocaat een formulier vergeet of verkeerd invult, dan stagneert alles. Die tijd is voorbij.

Wanneer?

Smits richt op een introductie van de PiketApp in het eerste kwartaal van 2018.

“We starten waarschijnlijk met het invoeren van het systeem bij strafrechtzaken. Later zullen dan ook psychiatrie en vreemdelingenzaken volgen.”

Contact

Wilt u meer weten over PiketApp of wilt u rechtstreeks een vraag stellen aan een inhoudsdeskundige die bij het project betrokken is? Dat kan. Vul hieronder het contactformulier in. Uw informatieverzoek of vraag komt direct in de mailbox van een contactpersoon (betrokken bij PiketApp).

Contactformulier

Betreft(verplicht)