Kennisopbouw

Innovatie start vaak met onderzoek. Het verzamelen van kennis. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stimuleert het opnemen van JenV onderwerpen in onderzoeksprogramma’s bij universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten zoals NWO en TNO.

Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA)

De SKIA biedt richting en ruimte voor kennisontwikkeling en innovatie. Concreet: SKIA is gericht op de toekomst en stimuleert de omgeving van JenV tot meedenken en meewerken aan een veiliger en rechtvaardiger Nederland.

SKIA is ook een hulpmiddel om binnen en buiten VenJ gezamenlijk op te trekken bij beleidsontwikkeling en bij het opzetten van strategie-, onderzoeks- en innovatie-trajecten.

SKIA helpt bij het delen van:

 • verzamelde kennis
 • gerealiseerde innovaties
 • evaluaties van beleid en interventies

Meer weten over SKIA?

Download de Strategische Kennis- en Innovatieagenda (pdf)

of de Engelstalige Strategic Knowlegde and Innovation Agenda (pdf)

Vraaggestuurde Programma Veilige Maatschappij (VPVM)

Een voorbeeld van onderzoek is het Vraaggestuurde Programma Veilige Maatschappij (VPVM). Dit is een continu onderzoeksprogramma dat kennis vergaart en inzichten ontwikkelt. Doel: de samenleving rechtvaardiger en veiliger maken.

Achterliggende gedachte van VPVM

Kennis van nu leidt tot innovatie van morgen, dat is het doel van het onderzoeksprogramma VPVM. Kennisopbouw als versneller van innovatie.

Alles weten? Onmogelijk. Nieuwe kennis is nodig om vragen te beantwoorden zoals:

 • Hoe sporen we online criminaliteit op?
 • Hoe voorspellen we misdaad?
 • Hoe gaan we om met sociale media om incidenten te melden?
 • Hoe pakken we grote vraagstukken aan binnen het justitiële domein zoals de instroom van vluchtelingen?
 • Hoe…

Waar haal ik kennis vandaan?

TNO is een van de partijen die JenV helpt bij het toegankelijk en toepasbaar maken van nieuwe kennis. Zij doet dat op basis van kennisvragen van JenV.

Belangrijke vragen beantwoorden we graag samen met mensen uit de beroepspraktijk.

Onderzoeksthema’s

Binnen VPVM is het onderzoek naar processen, informatie, techniek en mens onderverdeeld in de volgende programmalijnen:

 • terrorismebestrijding
 • het nieuwe melden
 • opsporing 2.0
 • nationale veiligheid
 • cybersecurity & societal resilience
 • intelligence

Overkoepelend doel van VPVM is samen met andere partijen innovatie tot stand brengen.

Lees het VPVM meerjarenprogramma 2018-2021 op de website van TNO.