Innovatiefonds

Innovatie en investeren in de toekomst. Dat kost geld. JenV verstrekt jaarlijks een financiële stimulans vanuit het Innovatiefonds en stimuleert innovatieve projecten. Op deze pagina lees je over de projecten die financiële stimulans krijgen.

Deze innovatieprojecten kregen in 2018 een financiële stimulans.

Zo werkt financiële ondersteuning

Het opstarten en uitvoeren van een innovatief kost tijd en geld.  JenV beloond goede, veelbelovende ideeën met een financiële stimulans in de vorm van een co-financiering.

 • Is een voorstel levensvatbaar? De indiener ontvangt het verzoek om een concreet projectplan te maken.
 • De beste projectplannen komen in aanmerking voor co- financiering en monitoring.
 • Daarna voert de indiener het innovatieve project uit.

Wie komt in aanmerking voor financiële stimulans?

Het Innovatiefonds is beschikbaar voor zowel JenV-ers als voor partners op gebied van justitie én veiligheid.

Zowel ideeën vanuit het ministerie van JenV zijn welkom alsmede ideeën vanuit:

 • één van de agentschappen, inspecties of rechtspersonen met een wettelijke veiligheidstaak (RWT)
 • justitiële ketenpartners
 • geselecteerde partners met een wettelijke maatschappelijke veiligheidstaak

Onderstaande opsomming geeft een indicatie van de bandbreedte en is dus niet volledig.

JenV-ers

Justitiële ketenpartners

Publieke partners

 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Rijksrecherche
 • Nationale Politie
 • Politieacademie
 • Slachtofferhulp Nederland
 • Bureau HALT
 • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
 • Kansspelautoriteit
 • Openbaar Ministerie
 • Hoge Raad
 • Functioneel Parket
 • Raad van de Rechtspraak
 • Rechtbank en Gerechtshof
 • Raad voor Rechtsbijstand
 • AIVD
 • MIVD
 • Defensie
 • Kustwacht
 • Belastingdienst
 • Instituut Fysieke Veiligheid
 • Bijzondere opsporingsdiensten (AID-DO, FIODECD, SIOD en I&M-IOD)

Voorwaarde

Voorstellen moeten gericht zijn op ontwikkeling van prototypes, toepassing van nieuwe technologieën, slimmer samenwerken of processen verbeteren. Belangrijkste aspect voorstellen moeten innovatief zijn en uitvoerbaar zijn in sprongen.

De focus ligt op maatschappelijke opgaven op het gebied van justitie en veiligheid. Het maakt niet uit of je innoveert met state-of-the-art technologie of met sociale, maatschappelijke of organisatorische innovatie.

Wat gebeurt er met de beste projectplannen? 

De beste plannen krijgen een financiële stimulans (co-financiering)  en monitoring van het project. Ook is er begeleiding bij het bereiken van resultaten en de communicatie.

Meer lezen over de projecten in 2018?
Ontdek het hier.