Innovatie en investeren in de toekomst. Dat kost geld. JenV verstrekt jaarlijks een financiële stimulans vanuit de Projectenronde en stimuleert innovatieve projecten. Op deze pagina lees je over de projecten die financiële stimulans krijgen.

Bekijk welke innovatieprojecten in 2016 subsidie kregen.

Zo werkt financiële ondersteuning

 • Elk jaar is er een Projectenronde.
 • Er zijn twee momenten waarop u een innovatief projectvoorstel in kunt dienen.
 • Is een voorstel levensvatbaar? De indiener ontvangt het verzoek om een concreet projectplan te maken.
 • De beste projectplannen komen in aanmerking voor financiering en monitoring.
 • Daarna voert de indiener het innovatieve project uit.

Wie komt in aanmerking voor financiële stimulans?

De Projectenronde staat open voor zowel JenV-ers als voor partners op gebied van justitie én veiligheid.

Zowel ideeën vanuit het ministerie van JenV zijn welkom alsmede ideeën vanuit:

 • één van de agentschappen, inspecties of rechtspersonen met een wettelijke veiligheidstaak (RWT)
 • justitiële ketenpartners
 • geselecteerde partners met een wettelijke maatschappelijke veiligheidstaak

Onderstaande opsomming geeft een indicatie van de bandbreedte en is dus niet volledig.

JenV-ers

Justitiële ketenpartners

Publieke partners

 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Rijksrecherche
 • Nationale Politie
 • Politieacademie
 • Slachtofferhulp Nederland
 • Bureau HALT
 • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
 • Kansspelautoriteit
 • Openbaar Ministerie
 • Hoge Raad
 • Functioneel Parket
 • Raad van de Rechtspraak
 • Rechtbank en Gerechtshof
 • Raad voor Rechtsbijstand
 • AIVD
 • MIVD
 • Defensie
 • Kustwacht
 • Belastingdienst
 • Instituut Fysieke Veiligheid
 • Bijzondere opsporingsdiensten (AID-DO, FIODECD, SIOD en I&M-IOD)

Voorwaarde

Voorstellen moeten gericht zijn op ontwikkeling van prototypes, toepassing van nieuwe technologieën, slimmer samenwerken of processen verbeteren. Belangrijkste aspect voorstellen moeten innovatief zijn en uitvoerbaar zijn in sprongen.

De focus ligt op maatschappelijke veiligheid en justitie. Het maakt niet uit of je innoveert met state-of-the-art technologie of met sociale, maatschappelijke of organisatorische innovatie.

Wat gebeurt er met de beste projectplannen? 

De beste plannen krijgen een financiële stimulans en monitoring van het project. Ook is er begeleiding bij het bereiken van resultaten en de communicatie.

In 2016 waren er 36 lopende innovatie projecten die in eerdere jaren zijn gefinancierd, waarvan er 19 succesvol zijn afgerond. Lees op Innovatie in de praktijk meer over afgeronde en lopende projecten.