Op welke manier zet JenV satelliettechnologie in?

Hoe richt het ministerie van Justitie en Veiligheid met de inzet van satelliettechnologie processen sneller, efficiënter en beter in? Hoe kunnen kennisinstellingen JenV helpen? Hoe dagen we de markt uit oplossingen voor JenV te ontwikkelen en hoe kopen we deze op innovatiegerichte wijze in?  Goede vragen. Het Innovatieprogramma Satelliettoepassingen voor Justitie en Veiligheid zoekt met programmapartner The Hague Security Delta naar antwoorden.

Vraagstukken sneller, efficiënter en beter aanpakken

Van de detectie van rookuitstoot door ondergrondse XTC-labs en milieucriminaliteit en dumping van drugsafval tot ondersteuning bij de bepaling van de herkomst van vreemdelingen : met satelliettechnologie verkennen organisaties als Nationale Politie, Immigratie- en Naturalisatiedienst, FIOD, Brandweer Nederland en Inspectie Leefomgeving en Transport innovatieve oplossingen.

Wat kun je met satelliettoepassingen? Enkele voorbeelden:

  • Betere waarneming van het aardoppervlak – met satelliettechnologie spoor je kleinschalige veranderingen sneller op.  Bijvoorbeeld in de zoektocht naar begraven voorwerpen of lichamen, die een relatie kunnen hebben met ernstige strafbare feiten.
  • Betere crisiscommunicatie - hulpdiensten benutten real time crowd management. De exacte locatie van voertuigen en medewerkers van hulpdiensten is direct in beeld (en verandering ervan).
  • Detectie – bijvoorbeeld gevaarlijke chemische samenstellingen van rookwolken ontstaan tijdens branden.
  • Opsporing – sneller en efficiënter opsporing van illegale verplaatsing van grond tijdens grote infrastructurele werken;

Wat doet JenV?

Het  ministerie identificeert relevante vraagstukken, verbindt overheidsorganisaties met vergelijkbare behoeften, betrekt kennisinstellingen bij het formuleren van de exacte vraag, daagt  het bedrijfsleven uit innovatie oplossingen te ontwikkelen , om deze vervolgens innovatiegericht in te kopen. Bijvoorbeeld via Small Business Innovation Research (SBIR),  waarbij bedrijven in onderlinge competitie prototypes ontwikkelingen voor oplossingen van de JenV vraagstukken. Óf met een Innovatiepartnerschap, waarbij JenV via een vergelijkbaar traject al afspreekt om de te ontwikkelen dienst/ product af te nemen, wanneer het voldoet aan de vooraf gestelde eisen en specificaties.

Samenwerken, met wie?

In dit innovatieprogramma bundelt JenV samen met uitvoeringsdiensten van DEF, FIN, IenM, SZW en VWS, via publiek private samenwerking de krachten van kennisinstellingen en bedrijfsleven met de maatschappelijke vraagstukken van JenV. JenV werkt in dit programma samen met kennisinstellingen TNO, NLR, KNMI, TU Delft  en NSO, relevante marktpartijen, ondersteunende organisaties zoals RVO, PIANOo en HSD