Politie zet opsporingsinformatie sneller en adequater in (RTI)

“Real Time Intelligence (RTI) staat voor relevante kennis en informatie uit verschillende systemen, geschikt om op te handelen. Door relevante informatie snel en adequaat in te zetten vergroot de politie de veiligheid op straat en de kans op heterdaad”, zegt Christiaan van den Berg van TNO.

Politiesystemen en openbare bronnen

TNO onderzoekt de (on)mogelijkheden van Real Time Intelligence. “Bronnen kunnen politiesystemen zijn, maar ook openbare bronnen zoals websites en sociale media. Bij TNO hebben we specialistische kennis in huis die bijdraagt aan het doorontwikkelen van RTI bij politie, gemeenten en andere veiligheidsorganisaties.”

TNO ontwikkelt in een RTI-lab een langetermijnvisie op RTI en toetst of deze visie ook daadwerkelijk meer veiligheid oplevert. “Denk aan publieksstromen tijdens grote evenementen. Daar kun je alleen modellen en rapporten over schrijven, maar daar kan de politie weinig mee.”

"De Nationale Politie heeft Real Time Intelligence hard nodig voor meer veiligheid in de samenleving" (Jan ter Mors van de Nationale Politie).

“Dankzij Vraaggestuurde Programma Veilige Maatschappij (VPVM) kunnen wij modellen en rapporten in een langlopende labsetting testen, aanvullen en verbeteren”, zegt Van den Berg. “De grootste winst? VPMV stelt ons in staat in dialoog met belanghebbenden relevante kennis op te bouwen. Waardevolle kennis voor de praktijk.”

RTI-centers testen

De Nationale Politie wilde nieuwe strategieën voor de RTI-centers graag uitvoerig testen vóór gebruik.

Jan ter Mors van de Nationale Politie benadrukt het belang van RTI: “De Nationale Politie heeft Real Time Intelligence hard nodig voor meer veiligheid in de samenleving. Een samenleving die voortdurend in beweging en ontwikkeling is. Maar door de waan van de dag komen we vaak niet verder dan ad hoc experimenteren.” Terwijl we juist een constructieve langetermijnvisie zoeken die goed kan inspelen op toekomstige veranderingen. TNO en de NP versterken elkaar in de lab-setting, waarbinnen we elkaars kennis en expertise gebruiken om onszelf te verbeteren zodat we gezamenlijk tot iets moois komen.

Volgens Jan ter Mors dient VPVM de ontwikkeling van RTI op een constructieve manier. Hij ervaart VPVM als een inspirerende stimulans voor innovatie vanwege:

  • de heldere doelstellingen
  • de toegang tot kennis
  • het samenwerken
  • de financiële middelen.

De Nationale Politie wil de nieuwe strategieën voor de RTI-centers graag uitvoerig testen vóór gebruik.