Vraaggestuurd werken in 7-stappen

Problemen oplossen en voorkomen, projectmatig werken, obstakels overwinnen, slimmer inkopen en ideeën succesvoller uitrollen. Het 7-stappenplan voor resultaat én doelgericht werken biedt houvast.