Publicatie: Innovatie @ Justitie en veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) wil makkelijker en sneller innoveren. Van belang hierbij is om aandacht te hebben voor:

  1. Het daadwerkelijk omzetten van innovatie-ideeën naar het operationele proces,

  2. Het beschikbaar maken van meer capaciteit om de grote strategische vraagstukken (bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwe technologieën) voor de toekomst te adresseren, en

  3. Het stimuleren van samenwerking tussen de verschillende JenV onderdelen.

Binnen het innovatieproces helpt het als JenV-onderdelen eenzelfde terminologie hanteren en een gemeenschappelijk ideaalbeeld nastreven. Vanuit deze ambities is deze publicatie tot stand gekomen en is een model uitgewerkt om te komen tot een hogere mate van volwassenheid in innovatie. Dit biedt de organisatieonderdelen de mogelijkheid om hun eigen ambities te formuleren en zich verder te ontwikkelen.

De uitwerking stoelt op het model voor innovatiematuriteit van KPMG, waarin vanuit vijf perspectieven wordt gekeken naar innovatie: strategie, ecosysteem, proces & governance, resultaat en cultuur.