TechnologieAgenda JenV

De Technologieagenda van het Ministerie van Justitie en Veiligheid biedt inzicht in de relevante technologieën voor het ministerie in de komende jaren. Technologieën zijn in de breedte geanalyseerd en vervolgens geprioriteerd aan de hand van de verwachte impact en urgentie voor JenV. Hierna zijn 6 clusters aangebracht met groepen technologieën die het meest van belang zijn voor de breedte van JenV.

In deze publicatie wordt ieder cluster en iedere technologie kort omschreven, met belangrijke kansen en risico’s voor JenV.