Over innovatie bij JenV

Van AAI-honden die slachtoffers van een zedenmisdrijf op hun gemak stellen tot bestrijden van bosbranden met satelliettoepassingen en technieken om het signaal van mogelijk gevaarlijke drones te verstoren: innovatie is er in verschillende verschijningsvormen.

Traditioneel is er sprake van vernieuwing: een uitvinding, een nieuwe werkwijze, een nieuwe manier om met een vraagstuk om te gaan.

Innovatie bij JenV? Dat gaat verder dan vernieuwing. Veel verder.

Innovatie gaat bij JenV over:

  • praktische toepasbaarheid
  • kennis delen
  • evolutie
  • samenwerken
  • creativiteit

Waarom innoveren met JenV?

Een van de belangrijkste doelen is technische, sociale en procesmatige innovatie vertalen naar toegevoegde waarde in de beroepspraktijk van professionals die werken in het vakgebied veiligheid en justitie.

Innovatie: niet omdat het moet

Innovatie is nodig zodat professionals sneller, beter, efficiënter, effectiever kunnen werken. En zo Nederland veiliger en rechtvaardiger maken.

Ook u weet: innovatie is een goed streven, maar het gaat niet vanzelf. Soms is er meer nodig dan een probleem, uitdaging of wens om te innoveren.

Innovatie stimuleren

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stimuleert op verschillende manieren innovatie:

  • samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap mogelijk maken
  • innovatieprojecten een financiële stimulans geven.
  • aanjagen met behulp van competities, bijvoorbeeld de Veiligheid Innovatie Competitie (VIC)
  • stimuleren van onderzoek en (nieuwe) kennis delen
  • en tal van andere activiteiten…