United States Department of Homeland Security (DHS)

Sinds 2012 heeft Nederland een verdrag met de Verenigde Staten inzake technologische en wetenschappelijke samenwerking bij binnenlandse en civiele veiligheid.

Het verdrag valt in de Verenigde Staten onder de verantwoordelijkheid van het Department of Homeland Security (DHS). In Nederland valt het verdrag primair onder JenV, maar ook onder BZK, Defensie en EZ. Deze partijen werken ook mee bij mogelijke samenwerking met de VS.

Publieke en private partijen in Nederland en in de VS worden gestimuleerd om samen te werken op het gebied van:

  • Nationale veiligheid
  • Crisisbeheersing
  • Cybersecurity
  • Migratie

Een gezamenlijk onderzoeksproject, gestart op basis van het verdrag, zorgt ervoor dat politieke en juridische samenwerking ondersteund wordt.

De doelstellingen van het verdrag zijn:

  • Uitwisseling van technologie, personeel en kennis
  • Prototypen evalueren
  • Gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelprojecten opzetten
  • Onderwijskansen in Nederland en in de VS vergroten

Jaarlijks organiseren het DHS en het Ministerie van JenV werkbezoeken in Den Haag en Washington. Onder anderen het Innovatieteam, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) werken hier aan mee.

Op de agenda van deze bezoeken staan de lopende samenwerkingsprojecten en de technologische en wetenschappelijke onderzoeksagenda van beide landen. Ook wisselen de aanwezigen nieuwe kennis en ervaringen uit en worden nieuwe mogelijkheden voor samenwerking verkend.