Europa via Horizon Europe

Horizon Europe is het nieuwe Europese programma om kennis, technologie en innovatie te stimuleren. Organisaties die internationaal samenwerken, aan bijvoorbeeld misdaadbestrijding, terrorismebestrijding of crisismanagement, kunnen hiervoor subsidie krijgen.

Horizon Europe loopt van 2021 tot 2027 en bouwt voort op het succesvolle Horizon 2020 programma. Naast de versterking van de kennis- en technologiebasis, zoekt de Europese Commissie steeds duidelijker naar manieren om innovatie door te laten groeien naar daadwerkelijke implementatie.

Het nieuwe programma kent verschillende pijlers, gericht op fundamenteel onderzoek, mondiale vraagstukken, industrieel leiderschap en innovatief Europa. In de pijler van de mondiale vraagstukken komen de civiele veiligheidsvraagstukken aanbod.

Iedere organisatie die actief is in veiligheidsonderzoek kan deelnemen. In de projecten is de betrokkenheid van een eindgebruiker van veiligheidsoplossingen een vereiste. Denk aan bijvoorbeeld politie of brandweer, beheerders van vitale infrastructuur en overheidsorganisaties.

Diverse thema's

De thematiek in Horizon Europe is grotendeels gelijkbleven, met aandacht voor:

  • Bestrijding misdaad en terrorisme
  • Grensbewaking
  • Bescherming vitale infrastructuur
  • Cybersecurity
  • Crisismanagement

Bijna alle projecten vereisen dat er minimaal 3 organisaties deelnemen in een voorstel, verspreid over minstens 3 Europese of geassocieerde lidstaten. In veel gevallen zijn er aanvullende eisen voor het betrekken van een eindgebruiker van het veiligheidsonderzoek. De EC wil behalve de eindgebruiker van veiligheidsonderzoek ook een sterkere betrokkenheid zien van burgers in projecten.

De EC beschrijft in zogenaamde werkprogramma’s in meer detail welke onderwerpen in aanmerking komen voor subsidie en hoe groot het budget is voor de jaarlijkse subsidie-rondes. Deze informatie zal in de loop van 2020 beschikbaar komen.