Ministry of Home Affairs (MHA) van Singapore

Begin 2019 heeft het Ministerie van JenV een gezamenlijk Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met het Ministry of Home Affairs van Singapore. In het MoU is afgesproken om samen te werken op het terrein van wetenschap en technologie ten behoeve van de binnenlandse en civiele veiligheid.

Onder de vlag van het MoU kunnen verschillende projecten worden gestart. Onderwerpen die zich lenen voor verdere samenwerking zijn:

  • Blockchain technologie
  • Robotica
  • Cyber
  • Virtual reality training
  • Brandbestrijding

De concrete afspraken over deze onderwerpen worden uitgewerkt in projectvoorstellen (Project Arrangements). De Project Arrangements zijn niet-juridisch bindend en de looptijd is afhankelijk van het project.

Ook andere publieke en private partijen kunnen zich aansluiten bij de samenwerking tussen Nederland en Singapore. Bij het onderwerp Blockchain technologie zijn bijvoorbeeld deelnemers aan het Partners in International Business (PIB) programma over Blockchain betrokken.

De doelstellingen van het MoU zijn:

  • Uitwisseling van informatie en best practices
  • Het ontwikkelen van technische normen, procedures en ondersteunende methodologie├źn
  • Gezamenlijk onderzoek faciliteren en promoten
  • Prototypen testen en evalueren

Goede internationale samenwerking en het delen van ervaringen dragen bij aan gezamenlijke uitdagingen in het domein van Justitie en Veiligheid. Lees hier over de JenV missie naar Singapore over Innovatie en Technologie die eind 2019 plaatsvond.