Topsectoren- en Innovatiebeleid

Het kabinet heeft 25 missies geformuleerd om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Deze missies richten zich onder meer op een veilig Nederland om in te wonen en te werken. Ondernemers en wetenschappers worden uitgedaagd om  baanbrekende oplossingen te ontwikkelen en bij te dragen aan de concurrentiekracht van Nederland.

Missiegedreven beleid versterkt door innovatie

Met de missies begint een nieuw tijdperk voor de topsectoren. Sinds 2011 bundelen ondernemers, wetenschappers en de overheid hun krachten in negen topsectoren op het gebied van: agri & food, chemie, creatieve industrie, energie, life sciences & health, high tech systemen & materialen, water & maritiem, tuinbouw & uitgangsmaterialen en logistiek.

De topsectoren richten zich op het versterken van de economie met innovaties, het verzilveren van internationale kansen, vergroten van menselijk kapitaal en investeringen in wetenschappelijk onderzoek. Deze samenwerking wordt voortgezet. Aan de hand van de missies werken de topsectoren steeds intensiever mèt elkaar. Door het creëren van nieuwe markten kunnen nieuwe oplossingen breed toegepast (valorisatie) en afgenomen worden. Wanneer de nieuwe markt niet vanzelf ontstaat, kan de overheid een duw in de goede richting geven door zelf als launching customer op te treden. Door ook uitdagers, vernieuwende ondernemers en regio’s beter te betrekken, wordt het missiegedreven beleid breder toegepast met een grotere kans op succes. Lees op de website van Topsectoren meer over de missies van de toekomst.