Technologieprogramma

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Onder invloed van deze ontwikkelingen verandert de maatschappij. Als overheid bewegen wij mee.

Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid werken we aan een structurele en verantwoorde aanpak voor deze ontwikkelingen. Dit doen we samen met professionals uit de praktijk, kennisinstellingen, bedrijven en andere overheidsonderdelen.

Ons perspectief is netwerkgericht. Samen leren we over kansen, risico’s, sociaal-maatschappelijke en juridische impact die technologische ontwikkeling met zich mee brengt. We analyseren wat ontwikkeld moet worden op het gebied van beleid, kennis, organisatie en capaciteiten. 

Meer over het hoe en waarom van deze 'technologiefunctionaliteit' is te lezen in het whitepaper Focus op technologie.

Structureel aansluiten bij Technologische ontwikkeling
Beeld: ©Innovatieteam JenV

Technologische ontwikkeling in de praktijk

Samen met andere ministeries werken we in 2020 aan een Rijksbrede Technologiescan. Daarnaast vormen we netwerken rondom relevante technologieën zoals Quantumtechnologie en Robotica. Een overzicht van diverse netwerken is te vinden op de website Techfocus.

Naast de aansluiting bij technologische ontwikkelingen organiseren we eens in de twee jaar een innovatiecongres. Dit congres staat onder andere in het teken van technologische ontwikkelingen. In 2020 wordt dit voor het eerst een rijksbreed congres: INNOvember. Volg de congreswebsite voor nieuws en actualiteiten over INNOvember.